Plec de condicions i annexos concessió gestió i explotació Bar Poliesportiu

Data publicació al web: 21/8/2018

Tipus de contracte: Concessió

Tipus de procediment: Obert

 

Arxius: 

Anunci correcció d’errors

Anunci licitació Bar Poliesportiu

EBSS DE PROJECTE DE DE CONSTRUCCIÓ DE BANYS EXTERIORS AL Plecs

Proposta d’adjudicació