Publicació de l’anunci en el Tauler d’anuncis i en el portal web de la Corporació Local

Resolució de Batlia (Llista provisional persones admeses i …

Bases i convocatòria comissió de serveis Policia Local

BASES I CONVOCATÒRIA PER PROVEIR, MITJANÇANT EL SISTEMA DE…

Ajuntament informa. Maig

Maig 2021

Ajuntament informa - abril

Abril 2021

Targeta intermodal. 13 i 14 de maig a l'Ajuntament

Form_Sol_Targeta 31 Maria - CAMPANYA INFORMATIVA TARGETA…

Inicdències recollida de residus

La recollida de fems, de vegades, genera incidències que es…

Ajuntament informa. Març

Març 2021

Ajuntament informa - febrer

Febrer 2021

Rua virtual 2021

Formulari d'inscripció BASES CARNAVAL 2021