Aprovat el Pla Estratègic Participatiu d’Igualtat

El passat 5 de juny de 2024 es va aprovar en sessió plenària de la Mancomunitat per unanimitat el I Pla Estratègic Participatiu d’Igualtat de la Mancomunitat Pla de Mallorca 2024-2028, culmina així un procés iniciat a finals de l’any 2022 de la mà del Consell de Mallorca. El Pla Estratègic Participatiu d’Igualtat (PEPI) ha estat resultat d’un treball consensuat en el qual hi ha participat la representació política de cada un dels ajuntaments que hi formen part mitjançant la Comissió d’igualtat i la representació del teixit associatiu, empresarial i social mitjançant el Consell d’Igualtat.

A més hi ha hagut el compromís ferm de transparència i comunicació a la ciutadania durant tot el procés publicant en tot moment l’estat d’aquest. El Pla d’acció del PEPI es fonamenta en 5 eixos cada un dels quals contempla uns objectius generals, una altres específiques i tota una sèrie d’accions concretes a desenvolupar les quals podran ser avaluades amb indicadors concrets. El I PEPI de la Mancomunitat té una vigència de 4 anys i les accions a dur a terme s’han temporalitzat segons la seva prioritat, entre l’octubre de 2022 i l’octubre del 2028. Vos convidam que el pogueu conèixer. Està penjat aquí