Vestidors en el Camp de futbol. Pla especial d’Ajudes

Data publicació al web: 15/02/2017

Tipus de contracte: Obres

Fases de contratació: Adjudicació

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

 

Arxius: 

Annexe

Millores obra Vestuaris

Escrit d’ajornament de presentació de Propostes

Escrit de correcció d’errates del Plec de Condicions Administratives

Escrit de Sol.licitud

Plec de Clàusules Administratives