Projecte millora enllumenat i eficiència energètica Plaça des Pou

Data publicació al web: 9/02/2017

Tipus de contracte: Obres

Fases de contratació: 

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

 

Arxius: 

ESCRIT DE SOL·LICITUD PER PARTICIPAR

PLEC DE CLÀUSULES

PROJECTE