20221130_ACTA DEL PLE 2022-0009 [Acta del Ple de dia 12 de setembre de 2022]

"]