20220913_ACTA DEL PLE 2022-0003 [Acta del Ple de dia 11 de juliol de 2022]

"]