20221130_ACTA DEL PLE 2022-0006 [Acta del Ple de dia 10 d'octubre de 2022]

"]