20220913_ACTA DEL PLE 2022-0004 [Acta del Ple de dia 28 de juny de 2022]

"]