20220810_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0028 [Acta JGL de dia 6 de juny de 2022]

"]