20220816_ACTA COMISSIO INFORMATIVA 2022-0004 [Acta de la Comissió Informativa General de dia 4 d'abril de 2022]

"]