20220810_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0022 [Acta JGL de dia 19 de juliol de 2022]

"]