20220810_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0025 [Acta JGL de dia 27 de juny de 2022]

"]