20220810_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0021 [Acta JGL de dia 25 de juliol de 2022]

"]