20220810_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0023 [Acta JGL de dia 11 de juliol de 2022]

"]