20220810_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0027 [Acta JGL de dia 13 de juny de 2022]

"]