20220810_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0026 [Acta JGL de dia 21 de juny de 2022]

"]