20220405_ACTA COMISSIO INFORMATIVA 2022-0002 [Acta de la Comissió Informativa General de dia 7 de març de 2022]

"]