20220215_ACTA DEL PLE 2021-0007 [Acta del Ple de dia 22 de novembre de 2021]

"]