20220222_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0005 [Acta JGL de dia 7 de febrer de 2022]

"]