20220119_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0001 [Acta JGL de dia 10 de gener de 2022]

"]