20220222_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0006 [Acta JGL de dia 14 de febrer de 2022]

"]