20220201_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0002 [Acta JGL de dia 24 de gener de 2022]

"]