20220111_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0040 [Acta JGL de dia 27 de desembre de 2021]

"]