20220222_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0004 [Acta JGL de dia 31 de gener de 2022]

"]