20220201_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0003 [Acta JGL de dia 18 de gener de 2022]

"]