20211228_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0038 [Acta JGL de dia 20 de desembre de 2021]

"]