20211129_ACTA DEL PLE 2021-0006 [Acta del Ple de dia 13 d'octubre de 2021]

"]