20220303_ACTA COMISSIO INFORMATIVA 2021-0007 [Acta de la Comissió Informativa General de dia 13 de desembre de 2021]

"]