20211116_ACTA DEL PLE 2021-0005 [Acta del Ple de dia 20 de setembre de 2021]

"]