20211221_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0037 [Acta JGL de dia 10 de novembre de 2021]

"]