20211228_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0039 [Acta JGL de dia 29 de novembre de 2021]

"]