20211112_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0030 [Acta JGL de dia 26 d'octubre de 2021]

"]