20211130_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0035 [Acta JGL de dia 22 de novembre de 2021]

"]