20211112_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0033 [Acta JGL de dia 27 de setembre de 2021]

"]