20211129_ACTA COMISSIO INFORMATIVA 2021-0005 [Acta de la Comissió Informativa General de dia 4 d'octubre de 2021]

"]