20210928_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0028 [Acta JGL de dia 22 de setembre de 2021]

"]