20210831_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0026 [Acta JGL de dia 23 d'agost de 2021]

"]