20210921_ACTA DEL PLE 2021-0003 [Acta del Ple de dia 17 de maig de 2021]

"]