20210921_ACTA DEL PLE 2021-0002 [Acta del Ple de dia 12 de juliol de 2021]

"]