20210824_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0024 [Acta JGL de dia 16 d'agost de 2021]

"]