20210824_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0025 [Acta JGL de dia 19 de juliol de 2021]

"]