20210819_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0022 [Acta JGL de dia 28 de juny de 2021]

"]