20210819_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0020 [Acta JGL de dia 12 de juliol de 2021]

"]