20210819_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0019 [Acta JGL de dia 9 d'agost de 2021]

"]