20210928_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0029 [Acta JGL de dia 13 de setembre de 2021]

"]