20211129_ACTA COMISSIO INFORMATIVA 2021-0006 [Acta de la Comissió Informativa General de dia 13 de setembre de 2021]

"]