20211117_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0034 [Acta JGL de dia 19 d'octubre de 2021]

"]