20211112_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0032 [Acta JGL de dia 4 d'octubre de 2021]

"]