20210819_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0021 [Acta JGL de dia 5 de juliol de 2021]

"]